Vägar för nya arbetssätt...

Ledarens val

De arbetsplatser jag arbetar med har ledare som gjort, eller vill göra, nya vägval baserat på det som pandemier och miljö kräver. De vill förändra arbetssätt, mötesformer, rutiner för att dra nytta av det som vi inte valt själva men som i många avseenden varit bra. De vill ta tillvara på det positiva som mitt i sorg och bedrövelse trots allt vuxit fram. De vill permanenta nya mötesformer med hjälp av ny teknik. De vill skapa möjligheter för de medarbetare som vill och kan arbeta mer hemifrån att göra det under ordnade former. De ledare jag arbetar med inser också att det inte är svart eller vitt - utan att det krävs olika lösningar för en ny tid.

Teknik och infrastruktur

En av de första sakerna som behöver ses över när valet är gjort är att se över den teknik och infrastruktur som finns för att skapa nya digitala forum. Strukturera och organisera den. Och därefter... den svåra biten... att skapa nya mötesrutiner och arbetssätt som gör det möjligt att få ut minst lika mycket, helst mer, ur ett digitalt möte som ett fysiskt.  Eller att skapa både effektivitet i arbetet och samvaro i distansen för de som arbetar hemifrån. När det lyckas kan ni spara både pengar och miljö och på köpet också värna medarbetarnas fysiska och mentala hälsa. 

Motivation och vilja

Den allra viktigaste punkten är dock att få med sig organisationen i denna förändringsprocess. Generellt sett är förändring det värsta vi människor vet. Därför behövs en bra plan för genomförandet och ett gediget arbete med att informera på ett konstruktivt sätt, motivera på ett icke manipulativt sätt, skapa delaktighet bland medarbetarna, låta människor komma till tals - och bli lyssnade på när det gäller farhågor, hinder och motstånd. Och att vara beredd på att styra om successivt i takt med att nya, kanske ännu bättre idéer och möjligheter växer fram under processens gång. Till detta krävs öppna, levande, genomtänkta mötesforum baserade på dialog. Och dialog är ett ämne inom vilket kunskap ofta behöver fördjupas.