Processen bygger på att samtliga inom organisationen (kan vara hela eller en eller ett antal enheter/ arbetsgrupper) ledare såväl som medarbetare har en öppenhet för att det finns behov av utveckling och förändring. Alla behöver också ha en villighet att se sin egen del i sammanhanget samt mod att genom sin egen utveckling bidra till att förbättra och utveckla sig själva och arbetsplatsen. Eftersom - den vi är som individer skapar det vi blir som grupp.

Se

Att se handlar om att så objektivt som möjligt se verkligheten så som den är genom en nulägesanalys. Hur lever vi upp till våra värderingar och mål? Här kartlägger vi er sanning och era utmaningar genom exempelvis:
 • Djupintervjuer
 • Enkätundersökningar
 • Feedbackarbeten
 • Kundanalyser
Alternativt har ni redan genomfört någon form av kund- eller medarbetarenkät

Synliggör

Exitfree sammanställer nuläget och presenterar för ledning och medarbetare baserat på uppdraget. Beroende på vad som kommit fram kan den delen av processen ske på olika nivå och i olika forum:
 • Ledning
 • Hela organisationen
 • Del i organisationen
 • Individnivå
Alternativt arbetar vi vidare med resultaten från redan genomförda kund- eller medarbetarenkäter för att på djupet klargöra lämpliga tillvägagångssätt

GöR

Med resultatet som grund skapar Exitfree olika typer av aktiviteter som lämpar sig för själva görandet - det som kallas att gå från ord till handling. Det kan handla om:
 • Ledarskapsutveckling
 • Externa medarbetarsamtal*
 • Gruppaktiviteter/utbildning
 • Att genomföra ett förändringsarbete
 • Rekommendera andra duktiga kollegor/företag
*se mer under fliken för privatpersoner

Att arbeta kontinuerligt med organisationens utveckling blir en form av friskvård för verksamheten. Det som så många eftersträvar när det gäller engagemang, gemenskap, samarbete m.m. blir en naturlig följd av insatsen och successivt utvecklas en intern utvecklingsplattform som drivs och vidareutvecklas av organisationen själv.