Vägar till psykisk hälsa...

I förändringens tid

Egentligen har väl alla tider varit föränderliga? Men vi människor ser främst den tid vi själva lever i. En del av det vi ser just nu är positivt och lockande annat negativt och skrämmande. Jag tror att frågan är; 
hur vi kan behålla det som, trots att det tvingats fram, visat sig vara bra för oss och vår planet - utan att hamna i konflikt kring rätt och fel? Jag vill gärna hjälpa dig /er att finna nya vägar i en ny och än så länge otydlig karta. Kanske kan vi tillsammans göra den tydlig och genom det finna nya vägar... Och därmed finna mer psykiskt välbefinnande.

Medvetenhet

Grunden i personlig utveckling är medvetenhet och att på djupet känna sig själv.  Frågan jag alltid utgår från och som ligger till grund för all personlig utveckling är: Vem är jag - vem vill jag vara? Den frågan kan jag, du och vi alla ställa till oss själva i varje situation och relation. Vi behöver ha modet att se oss själva utifrån, betrakta våra beteenden och sätt att vara, interagera och finnas för oss själva och andra. Ibland kommer vi därmed fram till att vi inte beter oss på ett sätt som gör att vi är den vi vill vara... och då börjar vi bli medvetna... om oss själva och våra val... och kan välja om... Och därmed må psykiskt bättre.

Andlighet

Att andlighet är ett mänskligt behov är inget jag tvekar om - det som för mig är lite tveksamt är religionernas klor kring just detta behov. För mig är andlighet ett sätt att "komma hem". Men det är också ett behov som behöver näring på samma sätt som vår fysiska kropp och vårt psyke. Jag tror att andligheten är det av våra behov vi människor har svårast att nära. Men det finns vägar - även för det...  Kanske handlar det främst om ett JA.
Ja till att vara fri... där du är...
och att gå fri... dit du ska...
Och därmed känna sig mer "hel" i kropp, själ och ande.