Individer skapar organisationer...

En arbetsplats består av ett antal individer som förväntas utföra uppgifter som styr mot specifika mål. För det mesta fungerar allt som det ska - men ibland behöver vi utvecklas tillsammans. Exempelvis kring:
  • Bemötandefrågor
  • Våra sätt att kommunicera
  • Förändringar vi står i eller inför
  • Hur vi förstår gruppdynamik
  • Hur arbetsfördelning och organisation ska se ut
  • Vilka resurser vi har eller kanske saknar
  • Våra arbetsbeskrivningar
  • Vår självkännedom
  • Vår förmåga att förstå varandra
Kring nästan allt som behöver utvecklas finns lösningarna inom individen, gruppen och ledningen.
För att finna dem och därefter genomföra lämpliga utvecklingsaktiviteter arbetar Exitfree genom processen:

SE - SYNLIGGÖR - GÖR