Personlig utveckling för privatpersoner - du vill exempelvis...

Ta hand om dina relationer...

...till dig själv och andra genom att
 • Lära känna dig själv = dina delpersonligheter
 • Se över vilka roller och mönster dessa skapat och hur de fungerar i olika relationer och situationer
 • Lära känna dina verkliga behov
 • Förstå var dina hinder och motstånd kommer ifrån
 • Utveckla ditt sätt att kommunicera med dig själv och andra baserat på din vilja
 • Komma till insikt om hur dina beteenden påverkar andra
 • Reflektera kring allt du har omkring dig i form av arbetsliv, familjeliv. vänner och hur du fungerar i alla de roller vi har i våra liv

Ta bättre hand om din kropp...

...då kroppen är själens boning
 • Hitta träningsformer som passar dig så de verkligen blir genomförda
 • Se över din konsumtion av det många av oss överkonsumerar
  • mat
  • socker
  • alkohol
  • relationer
  • sex
  • spel
  • träning
  • arbete etc...
 • Finna balans mellan aktivitet och vila
 • Acceptera och älska din kropp så som den är
 • På djupet ta ansvar för ditt - och därmed även andras - välbefinnande

ta hand om din själ och ande...

...eftersom många människor söker... om inte en religiös tillhörighet så i alla fall något som vi upplever uppfyller det vi kallar vår själ och ande... 
Ofta kommer det till oss av sig självt men i en snabb och stressad värld kan vi behöva skapa utrymmet genom exempelvis;
 • Meditation
 • Andning/avslappning
 • Bön (jodå - vi kan be utan att vara religiösa)
 • Musik
 • Konst
 • Kultur
Att ständigt söka men inte landa i något kan leda till förvirring och frustration. Med träning kan vi finna vår "landningsbana" och nå frid och harmoni vilket genomsyrar allt annat i våra liv

Allt hänger samman! Hör av dig så skapar vi ett utvecklingsforum just för dig!