Ta hand om dina relationer...

...till dig själv och andra genom att
 • Lära känna dig själv = dina delpersonligheter
 • Se över vilka roller och mönster dessa skapat och hur de fungerar i olika relationer och situationer
 • Lära känna dina verkliga behov
 • Förstå var dina hinder och motstånd kommer ifrån
 • Utveckla ditt sätt att kommunicera med dig själv och andra baserat på din vilja
 • Komma till insikt om hur dina beteenden påverkar andra
 • Reflektera kring allt du har omkring dig i form av arbetsliv, familjeliv. vänner och hur du fungerar i alla de roller vi har i våra liv

Ta hand om din kropp...

...då kroppen är själens boning
 • Hitta träningsformer som passar dig så de verkligen blir genomförda
 • Se över din konsumtion av det många av oss överkonsumerar
  • mat
  • socker
  • alkohol
  • relationer
  • sex
  • spel
  • träning
  • arbete etc...
 • Finna balans mellan aktivitet och vila
 • Acceptera och älska din kropp så som den är
 • På djupet ta ansvar för ditt - och därmed även andras - välbefinnande

ta hand om ditt inre...

...eftersom många människor söker... om inte en religiös tillhörighet så i alla fall något som vi upplever uppfyller det vi kallar vår själ och ande... 
Ofta kommer det till oss av sig självt men i en snabb och stressad värld kan vi behöva skapa utrymmet genom exempelvis;
 • Meditation
 • Andning/avslappning
 • Affirmation
 • Musik
 • Konst
 • Kultur
Att ständigt söka men inte landa i något kan leda till förvirring och frustration. Med träning kan vi finna vår "landningsbana" och nå frid och harmoni vilket genomsyrar allt annat i våra liv

Allt hänger samman! Hör av dig så skapar vi ett utvecklingsforum just för dig!

OBS! Är du chef, ledare eller på något sätt ansvarar för en grupp är detta forumet för enskilda medarbetare. För precis på samma sätt som privatpersonen då och då (ibland för ofta) har arbetet med sig hem, både fysiskt och mentalt, så har varje människa då och då med sig det som kan anses vara mer privat till jobbet - vilket påverkar. Så en klok chef ser till att medarbetarna får arbeta med sin egen utveckling som en del av företagets/organisationens utvecklingsplan. Ibland, eller ofta, är det bättre att ha en extern person att prata med - även som en inledande aktivitet inför ex.vis interna utvecklingssamtal.