Vägar till start...

Forum för dig / er

När jag arbetar med en individ, grupp eller en arbetsplats tar jag alltid fram ett program eller en genomförandeplan baserat på individen, gruppen eller arbetsplatsens behov.  Det enda du / ni egentligen behöver göra just nu är att säga JA till att ni längtar efter en förändring av något slag. Annars blir arbetet med förändringsprocessen meningslös.
Ett uppdrag inleds med ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans går igenom grundbehoven - d.v.s. din / er längtan.
Därefter gör jag en grovplan och skickar / kommunicerar ett förslag på genomförande.
Självfallet med priser som harmonierar med individen eller verksamheten där förändringen ska ske.
Därefter väljer du / ni om /när processen ska starta... Men...

"vill du gå på lina, titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda - ta ett steg..."
                                      Peter Le Marc