Att mötas i samtal

De som vänder sig till mig gör det ofta för att de söker utveckling av något slag i sin yrkesroll. Det kan handla om känslan av att ha fastnat för länge i en och samma situation, att kommunikationen i gruppen eller med chefer/ledare inte fungerar på ett konstruktivt sätt, att de själva inte tycker sig nå ut med sina idéer eller att något annat ligger i vägen för att finna glädje, tillfredsställelse och inspiration. Men många vänder sig också till mig för att komma tillrätta med något mentalt eller fysiskt de funnit hos sig själva som inte fungerar längre. De kanske upplever sig sitta fast i olika roller och mönster som inte längre gagnar dem. Eller så behöver de se över sitt fysiska välbefinnande, antigen i form av utökad träning eller minskad konsumtion av allt som göder vårt beroendecentra.

Och oftast visar det sig att det vi människor behöver stöd i är en kombination av allt det vi har omkring oss, arbetsliv, familjeliv, vänskapsrelationer, föräldraskap, livspusslet osv. Listan kan göras lång då vi människor har många roller i våra liv.


Det absolut självklara i ett samtal mellan mig och mina klienter är att de är själva kärnan och att våra möten sker bortom rätt och fel.

Tveka inte - slå en signal så pratar vi igenom hur coachning kan funka för dig - eller dina medarbetare.