Att utvecklas genom samtal

Grunden i ett utvecklande samtal syftar till att hjälpa dig som klient att finna dina inre egna svar.
Det är alltid så att du själv bär svaren på dina frågor och vet vilken väg du ska gå - i alla situationer och relationer - men det kan upplevas som att du inte har en aning om vad du ska ta dig till. Det handlar ofta om:

  • Yttre förväntningar 
  • Inre motstånd
  • Självkänsla och självbild
  • Tidigare erfarenheter
I våra möten är målet att bena ut vad du VILL, vad du behöver GÖRA och hur du kan gå från ord och tanke till HANDLING.

I vårt arbete tillsammans arbetar vi genom en process som enkelt kan beskrivas så här:

OBSERVERA - REFLEKTERA - AGERA

  • Att se sig själv och sina beteenden i olika situationer och relationer
  • Att reflektera över för- och nackdelar med dessa beteenden
  • Klargöra möjligheter till förändrade beteenden i syfte att skapa förändring
  • Träna på att agera på andra sätt än de våra invanda mönster och roller håller oss fast vid
Det finns en "myt" om att du inte kan förändra någon annan än dig själv - den är delvis sann - men i takt med att du förändras och utvecklas kommer även de situationer och relationer du har runt om dig och i ditt liv att förändras. Inte fullt så enkelt som det låter - men det går. Och när det händer är det som små mirakel. För då får du makten i ditt eget liv.

Tveka inte - slå en signal så pratar vi igenom hur coachning kan funka för dig - eller dina medarbetare.