utveckling pågår hela livet...

Självfallet kan även du som är äldre boka samtalsstöd som beskrivs i fliken för privatpersoner. Samtidigt vill jag anordna aktiviteter specifikt för äldre då jag genom tidigare uppdrag sett stora behov av det. Så - vill du som privatperson eller ni som kanske bor tillsammans i någon form av plus- eller seniorboende ha hjälp att skapa bra och utvecklande aktiviteter för att på så sätt stärka er hälsa - hör av er! Vi kan exempelvis:
  • Promenera och gymnastisera
    • utifrån dina/era förutsättningar
  • Anordna läse- och samtalsgrupper
  • Laga enklare mat och äta tillsammans
  • Jobba med aktiviteter som utmanar och tränar hjärnan
Självfallet med alla de säkerhetsåtgärder som krävs i genomförandet när vi fortfarande befinner oss i en pandemi. (Delar av ovanstående är för privatpersoner RUT-berättigade tjänster).

Jag hjälper också gärna kommuner att skapa/utveckla öppna och relevanta mötesplatser/träffpunkter med fokus på vad era mer seniora medborgare behöver...